10 tips for en billigere begravelse

Begravelse i Norge kan bli en kostbar affære – her får du 10 tips for en billigere begravelse.

Hvis man ønsker å gjøre begravelsen billigere kan man seremonilokalet selv. Begravelsesbyråene tar seg godt betalt for å dekorere lokalet med lystestaker, vaser, kransestativ, blomster med mer. F.eks kan man kjøpe eller plukke blomster selv, eller la det holde med de kransene som familie og slekt gjerne går til innkjøp av.

For de litt datakyndige er det en enkel sak å sette opp sang- og programheftet for begravelsen selv. Mange har også tilgang til skriver eller kopimaskin på jobben hvor man kan trykke programheftene rimelig eller kanskje gratis.

Begravelsesbyråene tar seg godt betalt for å ordne musikk til seremonien. Dette kan du enkelt ordne selv ved å f.eks bruke en CD-spiller eller en mobiltelefon koblet opp mot en høyttaler. Kjenner man noen som spiller et instrument eller synger, kan dette også være en billig eller gratis måte å få levende musikk under seremonien.

De fleste velger bistand til å lede seremonien, men om man ønsker å spare penger på begravelsen kan man velge lede seremonien selv. Noen vil synes dette er en vanskelig oppgave i den tunge stunden, men man kan også spørre en venn eller bekjent av avdøde eller et annet familiemedlem, om de vil ta rollen som seremonileder.

Om avdøde selv ikke har søkt om askespredning, kan pårørende gjøre dette i ettertid hvis det foreligger et skriftlig eller muntlig ønske fra avdøde.
Les mer om bestemmelsene som gjelder for spredning av aske hos Regjeringen.no.

Mange ønsker at kiste til begravelse gjennom formspråk og farge skal gjenspeile avdøde. Valgmulighetene er mange når det gjelder design, tresort og dekor, men det blir fort dyrt. Den enkleste varianten er gjerne en ubehandlet kiste av spon til noen tusenlapper, mens mer eksklusive kister i heltre gjerne koster alt fra 10 000,- til 40 000,- kroner. Her er det altså betydelig med penger å spare ved valg av riktig kiste.

Hvis du velger å kontakte begravelsesbyrået utenom ordinær åpningstid, eller på en såkalt vakttelefon, er det vanlig at byrået tar seg ekstra betalt for dette. Om dette er praktisk mulig kan dette bidra til at man får ordnet en billigere begravelse.

Det kan være viktig å gjøre dødsfallet kjent for familie, venner, naboer og kollegaer. En dødsannonse er en kunngjøring fra de nærmeste om at døden har funnet sted. Tradisjonelt sett settes den i avisen, men kanskje dette kan kommuniseres på andre måter? En typisk dødannonse i avisen koster fra 1 000,- til 5 000,- kroner. Her er det altså mye å spare.

Ved å ordne gravstein eller monument selv, kan man her spare tusenvis av kroner. Flere tilbydere av gravstein har begynt å selge på nettet, og konkurransen om kundene er stor, så prisene er ofte presset. En enkel og billig gravstein koster fra ca. 7 000,- kroner, mens en mer dekorativ gravstein lett kan komme opp i 30 000,- kroner. Her er det altså mange penger å spare.

Nyhetssaker med titler som «19.000 kroner skiller det dyreste og billigste begravelsesbyrået» synliggjør at det er store prisforskjeller i bransjen – ofte på identiske tjenester. Ved å innhente tilbud fra flere forskjellige begravelsesbyråer, kan man lettere orientere seg i en vanskelig bransje. Begravelsesbyråer er ved lov pålagt å uoppfordret opplyse om priser på sine tjenester i sine lokaler. Komplett prisliste skal også være tilgjengelig på byråets nettsider.

Begravelsesbyra.nu – Norges største bransjekatalog innen begravelse og gravferd.

Finn enkelt begravelsesbyrå etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller trosretning.