Artikler

Her har vi samlet endel informative artikler som kan være av nytte ved dødsfall og påfølgende begravelse eller bisettelse. Artiklene omfatter blant annet temaene kremering, askespredning, gravplasser, seremonier, stønader, rettigheter med mer.

10 tips for en billigere begravelse

Begravelse i Norge kan bli en kostbar affære – her får du 10 tips for en billigere begravelse.

Gå til artikkel

Stønadsordninger ved dødsfall

Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV. Kontakt NAV dersom du trenger råd eller opplysninger om hvilke ytelser du har rett til.

Gå til artikkel

Når et dødsfall inntreffer

Etter et dødsfall er det flere spørsmål og oppgaver som melder seg. Noen av disse må avklares og tas hånd om i løpet av de nærmeste dagene etter dødsfallet.

Gå til artikkel

Sorgreaksjoner ved dødsfall

Når en som står oss nær dør, blir gjerne livet bli fylt av sorg. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan sorg oppleves eller skal bearbeides.

Gå til artikkel

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Gå til artikkel

Krav til prismerking av gravferdstjenester

Det er stor variasjon i hvordan gravferdsbyråene opplyser om sine priser. Det kan gjøre det vanskelig for pårørende å sammenligne tilbud fra de ulike aktørene.

Gå til artikkel

Hva er en Humanistisk gravferd?

En Humanistisk gravferd er en verdig markering av livets slutt med minnestund. Fritt for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Tale, musikk og dikt er i tråd med avdødes livssyn og livsløp.

Gå til artikkel

Bestemmelser vedrørende askespredning

Her er bestemmelsene som gjelder for spredning av aske.

Gå til artikkel

Bestemmelser om kremasjon, gravplasser og gravferd

Her finner du informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til kremasjon, gravplasser og gravferd.

Gå til artikkel

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

Gå til artikkel

Begravelsesbyra.nu – Norges største bransjekatalog innen begravelse og gravferd.

Finn enkelt begravelsesbyrå etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller trosretning.